Hukuk İngilizcesi programı avukatlık bürosunda çalışmak için gerekli olan dil ve kelime bilgisini öğretmek için tasarlanmıştır. Program 30 saatlik bir program olup bire-bir veya grup dersi olarak verilmektedir. Program İngilizce seviyesi intermediate ve üstü olup fikri mülkiyet, haksız fiil, iflas, şirket, ceza ve aile hukuku alanlarında kelime bilgisine ihtiyaç duyan öğrencilere uygun bir programdır. İngilizce seviyesi düşük olan öğrencilerimiz ise genel İngilizce dersleri ile beraber bu programı kombine edebilirler. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarının çeşitlilik gösterdiğinin farkındayız ve bu sebeple programlarımızı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlamaktayız. Programımızı öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre etkili bir şekilde planlamak için, programımız başlamadan önce ihtiyaç analizi yaparız. 

Eğitimlerde, katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulamaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki katılımcı sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.

Bilgi Talep Formu


Copyright © 2012 ELI